Jesteś tutaj: Start / Wystawy on-line

Wystawy on-line

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dokumentacja partii i organizacji politycznych w zasobie Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim

8 listopada 2017

Partie i organizacje polityczne odgrywały i odgrywają nadal istotną rolę we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, społecznego i politycznego, przede wszystkim w skali całego kraju, oddziałując zarazem na województwa, powiaty, miasta i wsie.

W Polsce po zakończeniu II wojny światowej dominującą rolę odgrywała najpierw Polska Partia Robotnicza, następnie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Choć nie dysponowała legitymacją pochodzącą z demokratycznych wyborów, sprawowała ona decydującą rolę w polityce, życiu społecznym, gospodarczym. PZPR miała zasadniczy wpływ na wszystkie decyzje i uchwały podejmowane przez władze, instytucje gospodarcze i kulturalne. Mocno oddziaływała na stronnictwa satelickie – Stronnictwo Demokratyczne i Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Myślą przewodnią niniejszej ekspozycji jest prezentacja tej właśnie części zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ukazanej przez pryzmat wybranych dokumentów.

Czytaj więcej o: Dokumentacja partii i organizacji politycznych w zasobie Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim

Akta Stanisława Srzednickiego - W stulecie utworzenia Sądu Najwyższego w 1917 roku

14 lipca 2017

            Rok 2017 niesie ze sobą wiele ważnych rocznic. Tytuł niniejszej wystawy w pewien sposób nawiązuje do dwóch z nich. W skali ogólnopolskiej jest to stulecie utworzenia Sądu Najwyższego w 1917 r. Dla piotrkowian zaś wiąże się on z Jubileuszem 800-lecia Piotrkowa. Punktem wspólnym dla obu zagadnień jest zarówno postać Stanisława Srzednickiego, jak również materiały archiwalne przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przekonać się o tym, wystarczy zapoznać się z przygotowaną przez nas ekspozycją.

Czytaj więcej o: Akta Stanisława Srzednickiego - W stulecie utworzenia Sądu Najwyższego w 1917 roku

Tomaszów Mazowiecki w fotografii

15 maja 2017

Tomaszów Mazowiecki powstał w drugiej połowie XVIII w. Swoje powstanie i rozwój gospodarczy miasto zawdzięcza Tomaszowi hr. Ostrowskiemu oraz jego najstarszemu synowi Antoniemu. Założona ponad dwieście lat temu przez hr. Tomasza Ostrowskiego osada nad Wolbórką miała początkowo charakter górniczo-hutniczy. Antoni Ostrowski postanowił wykorzystać sprzyjającą koniunkturę i rozwinął w Tomaszowie przemysł włókienniczy. W krótkim czasie miasto stało się jednym z największych w Królestwie Polskim ośrodków przemysłowych. Wytyczony w latach dwudziestych XIX wieku kierunek rozwoju przemysłowego okazał się trwały. Aż do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Tomaszów Mazowiecki był przodującym ośrodkiem przemysłu lekkiego i chemicznego.

Czytaj więcej o: Tomaszów Mazowiecki w fotografii

Sztuka sakralna Piotra Staniaszko

2 marca 2017

            Sztuka nie jest materią zastrzeżoną jedynie dla wąskiego grona odbiorców. Z jej przejawami spotykamy się również w naszej codzienności, zatrzymując się nad nią z chwilą refleksji, bądź jedynie mimowolnie „zawieszając oko” na obrazach, rzeźbach, czy też dziełach architektury. Równie często nie dysponujemy dostateczną wiedzą, pozwalającą na wskazanie autora danego dzieła. Wystawa jest więc zarówno okazją do zapoznania się z przykładami grafik ukazujących projekty dzieł sztuki sakralnej, jak również identyfikacji autora prezentowanych materiałów.

Czytaj więcej o: Sztuka sakralna Piotra Staniaszko

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-29
Data publikacji:2015-12-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:13678