ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


 

Artykuły

Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania

15 grudnia 2022

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na:


Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania

 

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 22.12.2022r. do godz. 10.00 na piśmie w siedzibie
Zamawiającego:

Archiwum Państwowe w Piotrkowie
Trybunalskim ul. Jerozolimska 29,
97-300 Piotrków Tryb.

lub

elektronicznie na adres: kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

Szczegóły pod adresem:

 
Pod powyższym adresem znajdują się również:
Informacja z otwarcia ofert.
Informacja o wyborze oferty.
 

Zapytanie ofertowe - sprzątanie pomieszczeń biurowych

8 grudnia 2022

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na:
„Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu czystości w budynkach i na terenie przyległym
do budynków Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim”

Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl
w terminie do dnia 15.12.2022r. do godziny 12:00.

Szczegóły pod adresem:
https://appiotrkow.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-000-pln/zapytanie-ofertowe-sprzatanie-pomieszczen-biurowych.html

Pod tym adresem znajduje się również:

Sprostowanie zapytania ofertowego.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę oleju opałowego

18 listopada 2022

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na:

sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego
dla potrzeb ogrzewania budynku
Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Oddział w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 120

Ofertę  cenową  należy  złożyć  w  terminie  do  25.11.2022r.

a) osobiście w siedzibie
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb.
ul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Tryb.
Kancelaria, lub

b) przesłać na adres:
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb.
ul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Tryb.
z dopiskiem Oferta dot. sprawy AZP.26.23.2022., lub

c) w wersji elektronicznej na e-mail:
kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.

Szczegóły i formularz ofertowy pod adresem:

https://appiotrkow.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-000-pln/zapytanie-ofertowe-na-sukcesywna-dostawe-oleju-opalowego.html

Pod powyższym adresem znajdują się również:
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty.

Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu komputerowego - ponowne

14 listopada 2022

Archiwum  Państwowe  w  Piotrkowie  Trybunalskim  zaprasza  do  składania  ofert  na:

 

Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego
na potrzeby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

 

Ofertę  cenową  należy  złożyć  w  terminie  do  09.11.2022r.  do  godz.  12.00  
na  piśmie  w  siedzibie Zamawiającego:


Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Jerozolimska 29,
97-300 Piotrków Tryb.
lub
elektronicznie na adres: kancelaria@piotrkow-trb.ap.gov.pl

Szczegóły i formularz ofertowy pod adresem:

https://appiotrkow.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-000-pln/645376_zapytanie-ofertowe-zakup-sprzetu-komputerowego.html

Pod powyższym adresem znajdują się również:
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-13
Data publikacji:2016-01-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksy Piasta
Liczba odwiedzin:65815