Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wspieranie działań archiwalnych 2016

31 stycznia 2016

    Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych.

    Konkurs realizowany w ramach zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2016", adresowany jest do organizacji gromadzących materiały archiwalne np.: dokumenty, fotografie, nagrania, relacje świadków historii oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

    Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.archiwa.gov.pl

Zasób Archiwum

13 stycznia 2016

     Rzeczywisty  rozmiar zasobu na koniec roku 2015 wyniósł 5586,16 m.b. liczących 401046 j.a., z tego: w Piotrkowie Trybunalskim zgromadzonych zostało 3562,55 m.b. liczących 261361 j.a., natomiast w Oddziale w Tomaszowie Mazowieckim przechowywanych jest 2023,61 m.b. liczących 139685 j.a.  
     Liczba zespołów wynosi obecnie 1907, z czego w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się 1258, a w OTM  649 zespoły. 
     Zasadniczą część zasobu stanowią materiały wytworzone przez administrację państwową i samorządową oraz instytucje gospodarcze funkcjonujące w wieku XIX i XX

Komunikat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

13 stycznia 2016

    Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 r.
    Dokument Strategii powstał w odpowiedzi na jedno z kluczowych wyzwań rozwojowych, zidentyfikowanych w Raporcie „Polska 2030” — przygotowanym przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP. Zakres merytoryczny dokumentu został zdefiniowany w Planie uporządkowania strategii rozwoju z dnia 24 listopada 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest koordynatorem Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (SRKS), będącej dokumentem międzyresortowym.

    W Strategii kapitał społeczny rozumiany jest jako, wynikająca z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność do mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów.
    Ze względu na szeroki zakres pojęcia kapitału społecznego, SRKS jest dokumentem horyzontalnym i wieloaspektowym, a jego przygotowanie wymagało współpracy i zaangażowania wielu partnerów. W prace zaangażowani byli przedstawiciele różnych resortów, sektorów i środowisk, mających wpływ na wzmacnianie kapitału społecznego — wśród których znaczącą rolę należy przypisać organizacjom obywatelskim.

    Projekt pełnego dokumentu SRKS, zawierający cele, kierunki działań oraz instrumenty realizacji został przekazany z dniem 8 kwietnia 2011r. do konsultacji społecznych. Termin zgłaszania uwag i komentarzy upływa 31 maja 2011 r.
    MKiDN zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentem i wyrażenia swojej opinii na jego temat, z wykorzystaniem jednego z 3 kanałów komunikacji:
1. Strona internetowa — na potrzeby strategii został zaprojektowany serwis umożliwiający zgłaszanie uwag i komentarzy on—line;
2. Konferencje, debaty na temat Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego;
3. Przesłanie uwag w formie tradycyjnej (przesłanej za pośrednictwem poczty).
    Szczegółowe informacje na temat konsultacji społecznych są dostępne pod adresem http://ks.mkidn.gov.pl/

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-29
Data publikacji:2015-12-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:45152