Zapytanie ofertowe - dostawa oleju opałowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 listopada 2021

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na:

 „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 120”

 

Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2021r. :

a) osobiście w siedzibie

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb.

ul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Tryb.

Kancelaria, lub

b)przesłać na adres:

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb.

ul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Tryb.

z dopiskiem Oferta dot. sprawy AZP.26.18.2021., lub

c) w wersji elektronicznej na e-mail:

kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.

 

Szczegóły i formularz ofertowy pod adresem:

https://appiotrkow.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-000-pln/zapytanie-ofertowe-dostawa-oleju-opalowego.html

Pod podanym adresem znajdują się również:

Informacja z otwarcia ofert

oraz

Informacja o wyborze oferty.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-11-08
Data publikacji:2021-11-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Ordak
Liczba odwiedzin:1867