„Polski Niepodległej regionu korzenie” – konferencja w Tomaszowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24 listopada 2017

W dniu 24 listopada 2017 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się konferencja pod tytułem „Polski Niepodległej regionu korzenie”, stanowiąc swojego rodzaju inaugurację obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Sesja zorganizowana została dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie w ramach projektu „Nasza mała ojczyzna – w poszukiwaniu utraconego czasu” prowadzonego przez Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Jednym z prelegentów był dr Andrzej Wróbel – kierownik tomaszowskiego oddziału Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Konferencja zgromadziła dużą liczbę słuchaczy. Otwarcia uroczystości dokonała Krystyna Wilk – prezes zarządu TUTW. Następnie głos zabrali organizatorzy - Dyrektor Instytutu Historii UJK Filia w Piotrkowie - dr hab. Janusz Budziński oraz Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego tej uczelni - dr hab. Jacek Bonarek, po czym wygłoszono cztery referaty.

W pierwszym wystąpieniu dr Rafał Jaworski zwrócił uwagę na kwestię patriotyzmu jako fundamentu Niepodległości. Miłość Ojczyzny, mająca źródło w okresie staropolskim, podejmowana była na różnych frontach, nie tylko na polu walki zbrojnej, a oznaczać ona mogła rezygnację z własnej kariery – np. naukowej, na rzecz pracy dla Polski, co pokazali m.in. Gabriel Narutowicz oraz Ignacy Mościcki.

W kolejnym wystąpieniu prof. Marek Dutkiewicz podjął temat listopada 1918 roku i przejmowania władzy przez Polaków. Zasygnalizował, jaki wpływ miało to na życie zwykłych ludzi, nowego pokolenia, które bezpośrednio nie odczuło represji. Podkreślił rolę kobiet, na których barkach w okresie narodowej spoczęło wychowanie kolejnych pokoleń.

W imieniu dr hab. Pelagii Bojko referat pt. Tuwim i inni, czyli niepodległość w literaturze wygłosił dr. hab. Jacek Bonarek. W wystąpieniu tym zwrócono uwagę na patriotyzm jako tęsknotę za rodzinnym domem. W twórczości Tuwima walka narodowo-wyzwoleńcza schodzi na dalszy plan. Ukazuje jednak skutki braku niepodległości i tragizm jednostki, m.in. w utworach „Matka” oraz „Ojczyzna”.

Ostatni z referatów wygłosił dr Andrzej Wróbel, który podjął temat Tomaszowa u progu niepodległości. W swoim wystąpieniu, opartym na źródłach pochodzących z zasobu tomaszowskiego oddziału APPT, zawarł opis wydarzeń, które miały miejsce w latach I wojny światowej oraz zaraz po odzyskaniu niepodległości. Jeszcze za okupacji niemieckiej (z lat 1915-1918) miasto powiększyło swój obszar, ale najbardziej uroczystym wydarzeniem tego okresu były obchody 100-lecia śmierci Tadeusza Kościuszki oraz budowa pomnika ku jego czci. Równie istotne były pierwsze posiedzenia rady miejskiej, co stanowiło odrodzenie samorządu polskiego w Tomaszowie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-24
Data publikacji:2017-11-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Ordak
Liczba odwiedzin:917